5GHz WLAN Antene

Sektor, korisničke planarne, AL kućište

Ponuda proizvoda

UIP515.71-MIKROTIK

70° MIMO sektor antena sa AL kućištem za MIKROTIK

UIP515.72 - ROCKET

70° MIMO sektor antena za Rocket sa AL kućištem konektora

UIP 515.70

70° MIMO sektor antena 2xNf sa pričvršćenjem za Rocket jedinicu

UIP 518.71-MIKROTIK

40° MIMO sektor antena sa AL kućištem za Mikrotik

UIP518.72 - ROCKET

40° MIMO sektor antena za Rocket sa AL kućištem konektora

UIP 518.70

40° MIMO sektor antena 2xNf sa pričvršćenjem za Rocket jedinicu